h

Imfundo

IMFUNDO

I-EIBOARD Education Solution iyisixazululo sekilasi elihlakaniphile elingaphakathi kwekharikhulamu yezemfundo ehlanganisa indlela entsha nentsha yenqubo yokufundisa nezinkulumo ngokusebenzisa ubuchwepheshe besimanje zokuxhumana ngolwazi ngenhloso yokukhulisa ubuhlakani nokubambisana ekufundiseni, ukuze kuqinisekiswe ukuxhumana okungcono phakathi kothisha nabafundi. kanye nokwenyusa ukusebenza kahle kukonke kokufunda.Futhi kuyindlela yokufundisa ehlakaniphile egxile kumfundi, eyakhelwe ukunika amandla ukufunda ngokuhlanganyela.

Siza Othisha

• Ukucebisa ukuhlelwa kwezifundo nolwazi lothisha basekilasini.

Ukubandakanya abafundi ngokwenza ukufunda kujabulise.

Ukuthuthukisa okuhlangenwe nakho kwabafundi ekilasini ngokuhlukanisa imisebenzi yokufunda.

Ukuthuthukisa imiphumela yokufunda yabafundi, kokubili okuqondene nesifundo esithile kanye nesimo esibanzi.

Ukuze othisha bakwazi ukuhlanganisa ubuchwepheshe emakilasini abo.

Siza Abafundi

Ukuze kube yinzuzo kuzo zonke izinhlobo zabafundi

Ukuze ufunde kalula usebenzisa ubuchwepheshe besimanje

Ukubamba iqhaza ngenkuthalo ekufundiseni

Ukuze uhlanganyele nothisha usebenzisa amatheminali aphathwayo ahlakaniphile emakilasini

Ukubuyekeza inqubo yokufundisa ngemva kwekilasi

Sizani Abazali

Ukuze bazi ukuthi izingane zabo zifundeni ekilasini futhi banikeze usizo ngezifundo

Ukuze bazi okwengeziwe ngezimo zokufunda zezingane zabo